Informasjonsheftet

Her finn du skulereglementet, internatreglementet, fråværsreglementet og mykje anna nyttig informasjon.

Vedlegg: