Skulerute

2017

desember

21. des Undervisningsfri
22. des - 2. jan Juleferie

2018

januar

3. jan Første skuledag etter jul

februar

16. feb Undervisningsfri
19 - 23. feb Vinterferie

mars

23. mar Undervisningsfri
26. mar - 3. apr Påskeferie

april

14. apr Skulelaurdag og foreldredag

mai

10. mai Kristi himmelfartsdag
11. mai Fri
18. mai Fri
21. mai Andre pinsedag

juni

22. jun Siste skuledag